Waar doen we het voor

Het doel van de stichting is mensen en instellingen te blijven prikkelen met informatie over de door RK kerk stelselmatig toegepaste homofobie en de mensen in de RK kerk die zich comfortabel voelen in het totalitaire denksysteem van de RK kerk. Wij doen dat middels argumenten reflectie op hun eigen doen en laten aan te reiken.

De stichting probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door onder meer het periodiek toekennen van de Graalbokaal Award en daarmee in de publiciteit op een positieve manier aandacht te krijgen voor de homo onvriendelijke standpunten binnen de RK kerk.

Volgens artikel 3, vijfde lid, van de statuten kan aan de leden van het bestuur geen beloning worden toegekend.

Deze worden periodiek hier gecommuniceerd.

Nieuwsbrief mei 2024 kunt u hier downloaden

Nieuwsbrief februari 2024 kunt u hier downloaden

Nieuwsbrief april 2023 kunt u hier downloaden

Nieuwsbrief december 2022 kunt u hier downloaden

Nieuwsbrief april 2022 kunt u hier downloaden

Binnen 6 maanden na afloop van eerste boekjaar 2021-2022 wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en vervolgens hier gepubliceerd.

Het jaarverslag 2022 kunt u hier inzien.

Het jaarverslag 2023 kunt u hier inzien.