Graalbokaal Award

De Graalbokaal Award is een waarderings- en stimuleringsstipendium dat periodiek en bij voorkeur tweejaarlijks wordt toegekend aan een persoon of een instantie,  die zich moeite heeft getroost en zich inspant of zich ingespannen heeft het taboe op het bespreekbaar maken van seksualiteit, met name van homoseksualiteit, in de RK kerk te doorbreken evenals het publiekelijk aanvechten van het nog steeds officiële standpunt van de RK kerk dat homoseksualiteit intrinsiek ongeordend is en de beleving ervan ongeoorloofd en dus zondig.

De Graalbokaal Award bestaat uit een geldbedrag en een bronzen sculptuur. De sculptuur is een wisseltrofee die de winnaar onder zich houdt tot een nieuwe prijsuitreiking. Het geldbedrag is door de winnaar vrij te besteden, maar het wordt door stichting RK homo-emancipatie zeer op prijs gesteld als de winnaar de winnende pecunia aanwendt voor het initiëren, dan wel steunen van initiatieven die directe raakvlakken heeft met de doelstellingen van de stichting.

De oorsprong van de Graal ligt in de middeleeuwse sage van koning Arthur en de ridders van de tafelronde. Zij zijn in al hun avonturen op zoek naar de heilige Graal, de schaal, de beker, waarin het bloed van de stervende Christus zou zijn opgevangen. Het zoeken naar deze Graal – vinden is een uitzonderlijke en zeldzame ervaring – is het symbool van zoeken naar levensvervulling, naar welbevinden, naar innerlijke verlichting, naar  een opperste geluk ervaring in de liefde.

De Graalbokaal is het symbool van het uitbreken uit het totalitaire denken van, met name de Congregatie van de Geloofsleer, van de RK kerk en het luisteren naar de eigen stem, naar de stem van het hart.

Uitreiking 2024

Het juryrapport 2024 met als winnaar Willy Bombeek kunt hier lezen.

Sfeerimpressie van de uitreiking op zaterdag 20 april 2024 kunt u hier zien.

Uitreiking 2023

Het juryrapport 2023 met als winnaar Raymond Hintjes kunt u hier lezen.

Sfeerimpressie van de uitreiking op zaterdag 15 april 2023 kunt u hier zien.